Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 10:12

Στο λιμάνι της Σάμης ... τον Ιούλιο του 1962