Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 09:33

Ο Ανεμόμυλος στα Μαρκουλάτα Ερίσσου (εικόνες)

Ο μύλος του ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ όπως είναι γνωστός στην περιοχή.

Με ανοιχτά τα πανιά του στον Μαΐστρο άλεθε σιτάρι και καλαμπόκι. Η αρχιτεκτονική των ανεμόμυλων της Κεφαλονιάς ήταν απέριττη και καθαρόγραμμη, το σχήμα τους αποκλειστικά ελαφρώς κωνικό και η κατασκευή τους από λιθοδομή άριστης τεχνικής με αμμοκονίαμα. 

Οι ανεμόμυλοι χτίζονταν σε μέρος προσπελάσιμο από υποζύγια, από όπου περνούσε ισχυρό ρεύμα αέρα. 


Φωτογραφίες ‎Γεράσιμος Κουλουμπαρίτσης‎