Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018 01:02

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που αφορούν σε επενδύσεις για κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας - Μέτρο 3.1.22 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με ημερομηνία έναρξης 10.10.2017 & ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 10.01.2018 & ώρα 14.00

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ