Σάββατο, 23 Ιούνιος 2018 17:21

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χορηγεί δελτία μετακίνησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε υλοποίηση της, με αριθμ. Δ24β/ΓΠοικ. 48112/ 1116/17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης χορηγεί δελτία μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017.

 Για την έκδοση ή θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα εξής βασικά δικαιολογητικά:

  1. Γνωμάτευση αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.

  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

  4. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις παρακάτω υπηρεσίες:

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (2661362121-122-127)

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (2695360304)

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (2671362701-704)

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (2645360733-734)Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η ημερομηνία λήξης για ανανέωση και έκδοση νέων δελτίων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2017.