Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2019 08:28

1.000.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης στην Ιθάκη ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου«Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης», π/υ δημοπράτησης1.000.000 ευρώ και τελικού ποσού σύμβασης260.000ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Το έργο που εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΠΔΕ ΣΑΕΠ 022, Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 αφορά σε εργασίες βραχοπροστασίας.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 270 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.