Σάββατο, 25 Μάιος 2019 23:55

Αγρυπνία σήμερα στην Ιερά Μονή Εσταυρωμένου