Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2019 14:49

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Επούλωση λακκούβων και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης»

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Επούλωση λακκούβων και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, προϋπολογισμού δημοπράτησης 54.352,71 Ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

 Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Επούλωση λακκούβων και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 54.352,71 ευρώ και τελικού ποσού 45.656,27 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΠΙΝ, είναι ο Λάμπρος Σπυράτος – Ε.Δ.Ε.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .