Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019 06:59

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο στον Κυνηγετικό Σύλλογο

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ μετά από τις αρχαιρεσίες της τακτικής συνέλευσης της 14Απριλίου 2019 είναι:

 

 

  1. Πρόεδρος: Κασσιανός Γεώργιος του Σπυρογερασίμου

  2. Αντιπρόεδρος: Πανταζάτος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

  3. Γραμματέας: Μπάλδος Διονύσιος του Δημητρίου

  4. Κοσμήτορας: Σπυράτος Γεράσιμος του Νικόλαου

  5. Υπεύθυνος Θήρας: Βαλσάμης Παναγής του Σπυρίδωνα

  6. Μέλος: Μικελάτος Σπυρίδων του Ιωάννη

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ