Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 02:37

Ε.Α.Σ.:Τα Επτάνησα ουραγός σε άδειες φύτευσης για νέουςαμπελώνες

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με σχετική ανάλυση των στοιχείων από την Κεντρική Αμπελοοινική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΚΕΟΣΟΕ), τα Ιόνια Νησιά είναι ουραγός των Περιφερειών που συγκέντρωσαν τις λιγότερες νέες Άδειες Φύτευσης αμπελώνων την τριετία 2016 – 2018.

 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013, κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί κατ’ έτος Άδειες Φύτευσης που ισοδυναμούν με το 1% σε στρέμματα, επί των φυτεμένων εκτάσεων στην επικράτειά του, με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών. Επιπλέον, κάθε Κράτος Μέλος δύναται να επιλέγει η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης, να πραγματοποιείται είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε επίπεδο περιφερειακό.

Η χώρα μας την τριετία 2016, 2017, 2018 επέλεξε να χορηγεί τις Άδειες Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτούντες βαθμολογούνται και κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα ανεξάρτητα από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η αμπελουργική τους εκμετάλλευση.

Η επεξεργασία των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ για την τριετία 2016-2018, καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έλαβε πολύ λιγότερα στρέμματα (μόλις 121,9 στρέμματα την τριετία 2016-2018, με ποσοστό διαφοράς Εθνικού – Περιφερειακού μοντέλου - 84,39%) τα οποία χορηγήθηκαν αναλογικά με το περιφερειακό της δυναμικό συγκρινόμενο με το 1% των φυτεμένων με αμπέλια οινοποιήσιμων της επιφανειών.

Τα χορηγηθέντα στρέμματα ανά Περιφέρεια είναι τα εξής:

Περιφέρεια

Περιφερειακό ποσοστό 1% σε επίπεδο τριετίας

Χορηγηθέντα στρέμματα σε επίπεδο τριετίας

Διαφορά Εθνικού – Περιφερειακού μοντέλου

Ποσοστό διαφοράς

1. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

605,7

2045,38

+1439,68

+237,69%

2. Δυτικής Μακεδονίας

756,6

2081,54

+1324,94

+175,12%

3. Θεσσαλίας

1191,6

2471,2

+1279,6

+107,39%

4. Κεντρικής Μακεδονίας

1387,2

2469,58

+1082,38

+78,03%

5. Ηπείρου

238,8

303,75

+64,95

+27,2%

6. Ιόνια Νησιά

 

826,8

129,1

-697,7

-84,39%

7. Αττικής

1843,8

649,87

-1193,93

-64,75%

8. Ν. Αιγαίου

1142,4

652,98

-489,42

-42,84%

9. Κρήτης

2282,7

1327,28

-955,42

-41,85%

10. Βόρειου Αιγαίου

843,9

542,96

-300,94

-35,66%

11. Δυτικής Ελλάδας

2615,4

1865,42

-749,98

-28,68%

12. Στερεάς Ελλάδας

2055,3

1555,03

-500,27

-24,34%

13.Πελ/νήσου

3029,7

2753,76

-275,94

-9,11%

Συμπερασματικά, ο Επτανήσιος Αμπελώνας με τις εξαιρετικές γνωστές τοπικές ποικιλίες αυξάνεται με πολύ περιορισμένο αριθμό νέων φυτεύσεων αμπελώνων. Το σοβαρό αυτό γεγονός μαζί με τα χρόνια αμπελουργικά προβλήματα όπως μεταξύ άλλων, μικρές πολυτεμαχισμένες αμπελουργικές εκτάσεις, γερασμένοι ηλικιακά αμπελουργοί, γερασμένα αμπέλια, αυξημένο κόστος παραγωγής σταφυλιού καθώς και η μάστιγα των ασθενειών όπως φυλλοξήρα, κλπ, θέτουν σε προβληματισμό το μέλλον της αμπελοκαλλιέργειας στα Ιόνια Νησιά.

Από Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ