Κυριακή, 16 Φεβρουάριος 2020 20:48

Από 15 Ιουλίου η ανανέωση και έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α - Δείτε τα δικαιολογητικά

ΑΝΑΝΕΩΣΗ και Έκδοση ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.με.Α Έτους 2019
 
Η ανανέωση και έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α για το έτος 2019 πραγματοποιείται και από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς από 15 Ιουλίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Ανανέωση Δελτίων:


  • Δελτίο Μετακίνησης,

  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση Απογραφής ΑμεΑ ή Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της ή απόφαση ΚΕΠΑ,

  • Αίτηση (υπάρχει έντυπο στα Κ.Ε.Π.),

  • Δελτίο Ταυτότητας (πρωτότυπο & φωτοτυπία)Την αίτηση & τα δικαιολογητικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, οι κηδεμόνες ή νόμιμοι πληρεξούσιοι αυτών.


Για την έκδοση Νέων Δελτίων απαιτούνται επιπλέον 2 πρόσφατες και ίδιες φωτογραφίες (οι δικαιούχοι συνοδού προσκομίζουν επιπλέον 3 φωτογραφίες του συνοδού).


Αργοστόλι: 18 Ιουλίου 2019


 
O Α/δήμαρχος


Σπυρονικόλας Σολωμός
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π.
Αργοστολίου & Παλικής: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00 έως 19.50
Σάββατο: 08.00 έως 13.50
Λοιπά Κ.Ε.Π., Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07.30 έως 15.20