Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 07:45

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 2η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του για την δυνατότητα οριστικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 2η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων που ενεργοποιείται σήμερα Δευτέρα 16/09/2019. Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 07/10/2019. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα οριζόμενα της ισχύουσας Πρόσκλησης.

 

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής