Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 15:39

Ο Δήμος Σάμης ευχαριστεί για την παραχώρηση αίθουσας προκειμένου να λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Σάμης ευχαριστεί τη Δήμητρα Ζαχαράτου και τον Δημήτρη Μαρκουλάτο για την παραχώρηση αίθουσας προκειμένου να λαμβάνουν χώρα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

 

Ευχαριστούμε επίσης τον Μιχάλη Λιάττο για την προσφορά του κατάλληλου εξοπλισμού διαμόρφωσης του χώρου.

 

Η προσφορά τους αυτή έρχεται να καλύψει χρόνιο αίτημα της περιοχής για χώρο συνελεύσεων καθώς και διάφορων κοινωνικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης