Κυριακή, 24 Φεβρουάριος 2019 05:05

Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές επισκέψεις πραγματοποίησαν σε Αθήνα και Πειραιά σπουδαστές/στριες της ΑΕΝ Πλοιάρχων Ιονίων νήσων