Σάββατο, 25 Μάιος 2019 08:11

Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές επισκέψεις πραγματοποίησαν σε Αθήνα και Πειραιά σπουδαστές/στριες της ΑΕΝ Πλοιάρχων Ιονίων νήσων