Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 06:18

Το Λιμενικό τμήμα Πόρου Κεφαλονιάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του