Σάββατο, 21 Ιούλιος 2018 12:50

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την Καταβολή Εποχικού Επιδόματος Ο.Α.Ε.Δ.

Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών υποβάλλονται αιτήσεις για Καταβολή Εποχικού Επιδόματος Ο.Α.Ε.Δ.

Έναρξη 18 Οκτωβρίου 2017


 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: α) Δ. Ταυτότητας (ή Διαβ.και Αδ.Διαμ) ,
β).Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ
γ). Εκκαθαριστικό Εφορίας
δ). Φωτοτυπία λογ/μού Εθνικής Τραπέζης με ΙΒΑΝ


Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89
Προϋποθέσεις: Π.Χ.: - Οικοδόμοι με 95-210 ημερ/σθια το 2016,
- Μισθωτοί τουρ/κου-επισ/κού κλάδου (75 ημερ/σθια και όχι άνω
των 50 από 1/10-31/12/2016),
- Μουσικοί-τραγουδιστές-Ηθοποιοί με 50-210 ημερ/σθια το 2016
(βεβαίωση του οικείου επαγγελμ. σωματείου για Μουσικούς)
  • Χειριστές οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων με 70-210 ημερ/σθια

  • Οι Μισθωτοί της ναυπ/κης ζώνης εφόσον υπάγονται σε ασφάλιση ΕΦΚΑ,

  • Συνταξιούχοι, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 10/9/2017 και ασκούσαν ένα εκ των επαγγελμάτων που έχουν τις προϋποθέσεις..

 


Καταληκτική Προθεσμία: …μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017 ΏΡΑ 15:00


Επισήμανση: Στις περιπτώσεις που απαιτείται στον ΟΑΕΔ, προσκόμιση δικαιολογητικών ΥΠΟΧΡΕΟΙ για την προσκόμιση είναι οι Αιτούντες Δικαιούχοι.


Ο Πρ/νος Διεύθυνσης
Νικόλαος Φραντζής


 
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Σπυρονικόλας Σολωμός