Κυριακή, 24 Ιούνιος 2018 23:10

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.Παράταση υποβολής αιτήσεων»
 
Εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις Τροποποίησης - Παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την υποβολή αιτήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στα κάτωθι Μέτρα:
3.1.8 & 4.1.20 - Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
3.1.22 - Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
3.2.2 & 4.2.4 - Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
3.4.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η 28.02.2018 & ώρα 14.00.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας 26713-60643, 26713-60573.

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ