Κυριακή, 19 Μάιος 2019 22:39

Δόθηκε παράταση, για την 1η Πρόσκληση Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER.