Κυριακή, 21 Ιούλιος 2019 06:13

Δόθηκε παράταση, για την 1η Πρόσκληση Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER.