Σάββατο, 23 Ιούνιος 2018 17:26

Κεφαλονίτικες κουβέντες. Μποτζόρνο τσις αφεντιές σας..

Σκαρφίζομαι έδεπα ολημερής όπου διαομάω γύρα γύρα τσις αυλές μέσα στα φιόρα και στα δέντρα πως εδώκαμε , επήραμε έδεπα συμπούρμπουρλοι με τη κομπανία τσης νήσος, εφάαμε τον χειμώνανε όπου μας έζηψε το τακούι με τα καμώματα του.

Από τον άλλονε μήνα και μετά αρκινάει το καλοκαίρι, θε να ξεμπουζακοθούμε να δώκουμε μια πεταξιά τσις γιακέτες, τα κοντογούνια στα πανωφόρια και σε ούλα τα άλλα τα σκουτιά και να κομοδαριστούμε για τσις θάλασσες.

Μπανιερά τσις Μπόλιες τα συρταρόλια μας ,τρίτσες και εφκειά τα πασαλήματα για εφκειόνε τον κουρλοήλιο όπου σα αστοήσεις και δε περαστείς πατόκορφα θε να γένεις Κάης.

Τόμου κάμετε το λοιπό τη βίζιτα σας στη νήσο, κάμετε και μια ρόντα έδεπα μέσαθε σε ετούτη τη μπελέτσα τσης Μελισσάνης.


Σταματία Βιτσεντζάτου