Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 15:56

Παλιά Βλαχάτα Σάμης: Το χωριό που σταμάτησε ο χρόνος

Κεφαλονίτικες κουβέντες.

Μια ρόντα έδεπα στα Παλιά Βλαχάτα τσης Σάμης, θε να δείτε μια άλληνε εποχή όπου εσταμάτησε τσις 12 του Αυγούστου του 53.


Για καμπόσους από ελόου σας μπορεί να τσους πονεί όπου θε να ματαθυμηθούν αμομέντα από τη ζήση τσους. Για εμέ ετούτο το μέρος είναι μια πάντα όπου με ξεμπουρίζει, ούλα ετούτα τα χαλέπεδα, είναι γιομάτα από πολλά αμομέντα όπου αφήκανε τη στάμπα τσους απάς τσους τοίχους.

Ανοίεις πόρτες όπου ακόμη ασπετάρουνε ένα χέρι να τσις γκίξει και να τσις αμπώσει να έμπουνε μέσαθε, μπογιές όπου τσις είδε ο ήλιος και τσις έκοψε. Παραθύρια ολάνοιχτα τέντα γκρέντα να προβάλει το φώς και ο ήλιος να σκρεμιδεύει κρυφτούλι. Κούρτες ποστιασμένοι όπου εγλιτώσανε και κρυφού κρυφού φιόρα να ξετσανίζουνε μέσαθε από τσις λιθιές.

Τιράς ολόυρα και ακουρμένεσε τα πουλιά όπου καντάρουνε και τα σάλαο από το κυπρί των ζωντανών.  Εφτούνος ο τόπος σου κλέβει τα μέντε σου.  Τιράς και ματατιράς ότι απόμεινε, που τώρα πια καρτερεί τη βιζιτά σου, να σε τρατάρει τη μπελέτσα του και τσις μπογιές των χρόνων εφκειών όπου επέρασαν δίχως γυρισμό!


Σταματία Βιτσεντζάτου

Φωτογραφίες: Jerry Apostolatos