Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 16:10

Η Παναγία στον Αγκώνα - Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποντζόρνο τσις αφεντιές σας.

Ασκώθηκα με τα σέστα μου σήμερις και σκαρφίστηκα να κάμουμε το σουλάτσο μας έδεπα σε ετούτη την εκκλησιά στο χωριό μου, στη Παναγιά στον Αγκώνα.  Εγίνηκε αμά τσους σεισμούς του 1953 τόμου η παλαιά εγίνηκε μελίδια.

Πίσωθε τσης νιάς θε να γδείς τα χαλέπεδα τσης άλλης κ ένα μεγαλύτερο μελίδι απο το καμπαναριό τσης όπου ήτουνε ξεγυρισμένο... 
Μέσαθε είναι πολύ μπέλλα με τη νησιώτικη τσης μόμπιλε!

Όξουθε έχει αιωνόβιες κουκουναριές... μοσκοβολιστές και φιόρα γύρα γύρα, είναι πιθωμένη στο ψηλότερο μέρος του χωριού και από έδεκει αηπάνου τηράς ούλη την Αγία Κυριακή τα Ζόλα την Φτέρη τον κόλπο του Μύρτου και την Άσσο!!

Η ηχώ τσης φύσης και οι μοσκοβολιές σε ξεμπουρίζουν σε εφτούνη τη βίζιτα!!!

Σταματία Βιτσεντζάτου