Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 15:52

Κεφαλονίτικες κουβέντες: Δύο στράτες να έχει η Μπόντες η τέσσερις;;;

Ο σιόρ Γερασιμάκης επρεβατάε στη ρούγα καπακίζοντας τση προσευκή τσου.

Άξαφνα δεότανε στο θεό και του λέγει θε να ζου ζητήξω να μου κάμεις νία ευκή... Τότενες οι Ουρανοί εσκοτεινιάσανε , σύννεφα απλωθήκανε αηπανωθέ του, και η φωνή του θεού ακουρμάνθηκε να του μιλεί...

Τόμου σε ούλη σου τη ζήση, έκαμες τσις προσπαθειές σου, θα σου δώκω το ευκαίριο να κάμεις την ευκή σου.

Κι εφκειός του λέγει, θέλω να σιάξεις νία Μπόντες από έδεπα τη χώρα ( Αθήνα) μίσιαμε το Αργοστόλι να ημπορώ να πηαίνω με τη κούρσα μου όποτα μου σκάσει...

Ο Κύριος του αποκραίνεται, η παραγγελιά σου είναι Όρτινε όπου ηθέλει πράτιγο κ καμπόσα μιλιούνια για να γένει, σκαρφήσου τσους οβολούς, αλλά και όλα αυτά όπου εχουμε χρεία για εφκείνο το ντερέσι για να αριβάρουνε ούλα εφτούνα μίσιαμε έδεκει...Μπορώ να το κάμω, μα είναι μπουκούνι δύσκολο να σου το κάμω για πινομή σου ... είναι τόσο πεζό, μπορείς να σκαρφηστείς τσίποτις άλλο;

Τόμου εσκαρφηζότανε επολυώρα ματαλέει. Θέε μου εύκομαι να εμπόργια να νογάω τσις γυναίκες, ήθελα να ξέβρα τι έχουν μέσαθε στο ντόνιο τσους ότα δε παρλάρουν, τι ηθέλουν να πούνε τόμου λένε όσκε, και πως μπορώ να κάμω νία γυναίκα βεραμέντε ευτυχισμένηνε.

Τονέ τιράει τότενες ο θεός και του λέγει ...Δύο στράτες να έχει η Μπόντες η τέσσερις;;;
Ο κύριος Γερασιμάκης περπατούσε στο δρόμο συλλαβίζοντας την προσευχή του. Ξαφνικά παρακαλιότανε στο θεό και του λέει, θέλω να σου ζητήσω να μου κάνεις μία  ευχή.

Τότε οι ουρανοί σκοτεινιάσανε, σύννεφα απλωθήκανε από πάνω του, κι η φωνή του Θεού ακούστηκε να του μιλάει.... Αφού σε όλη σου τη ζωή, έκανες τις προσπαθειές σου, θα σου δώσω την ευκαιρία να κάνεις την ευχή σου.

Και εκείνος του λέει θέλω να φτιάξεις μία γέφυρα απο εδώ την πρωτεύουσα ( Αθήνα) ίσα με το Αργοστόλι να μπορώ να πηγαίνω με το αμάξι μου όποτε θέλω.

Ο Κύριος του απάντησε η παραγγελία σου είναι διαταγή που θέλει άδεια και πολλά εκατομύρια για να γίνει. Σκέψου τα λεφτά αλλά και όλα αυτά που έχουμε την ανάγκη για αυτή τη δουλειά , για να φτάσουνε όλα ίσα με εκεί... Μπορώ να το κάνω , αλλά είναι κομμάτι δύσκολο να σου το κάνω για το χατίρι σου, είναι τόσο πεζό...Μπορείς να σκεφτείς τίποτε άλλο;

Αφού εσκέφτηκε πολύ ώρα ξαναλέει, Θεέ μου εύχομαι να μπορούσα να καταλαβαίνω τις γυναίκες, ήθελα να ήξερα τι έχουν μέσα στο μυαλό τους όταν δε κουβεντιάζουν, τι θέλουν να πούνε όταν λένε όχι, και πως μπορώ να κάνω μία γυναίκα μα την αλήθεια ευτυχισμένη..

Τον κοιτάζει τότε ο Θεός και του λέει... δύο λωρίδες να έχει η γέφυρα η τέσσερις;;;