Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 15:40

Τη Μπουζουνάρα για τη νήσο τους μόνο οι Κεφαλονίτες τη κουβαλούνε - Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποτζόρνο τσις αφεντιές σας, καλό γλυκό σας Σαββατοκύριακο με το κάντο των πουλιών γύρι γύρι με τον καιρό όπου θε να είναι όπως στρίφτουλας και νια θα κάμει τριαντανέμια νια όρμπο και ότι άλλο το΄ρθει!

Μα ότι και να κάμει θε να φύει και δαύτο και συμπούρμπουλοι ένα βάνουμε μέσαθε στο τσερβέλο μας, τη νήσο μας. Είτε είναι απάς σε ένα μπουκούνι χαρτί είτε σε κουάδρο, ελόου μας κοζάρουμε τη νήσο μας και κουρλενόμαστε...Ετούτη τη Μπουζουνάρα για τη νήσο μας μόνε οι Κεφαλονίτες τη κουβαλούνε όθε είναι και ολημερίς και οληνυχτίς δε αμολάρει μινούτο μέσαθε από τη καρδιά μας ..Σπλομανάμε και κάθε ανάκαρα όπου πέρνουμε είναι γιομάτη από μπέλλα αμομέντα που μας σεουντήρουν κάθε βολά το ερκομό πάλε και πάλε πίσωθε στη πατρίδα.

Μετάφραση ...

Καλημέρα στις αφεντιές σας, καλό γλυκό σας Σαββατοκύριακο με το τραγούδι των πουλιών γύρω γύρω , με τον καιρό που θα είναι σα σβούρα και μία θα φυσάει από 3 κατευθύνσεις, μία βροχή και ότι άλλα του έρθει.

Μα ότι και να κάνει θα φύγει κ αυτό.
Και όλοι μαζί ένα βάζουμε μέσα στο κεφάλι μας, το νησί μας. Είτε είναι επάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, είτε σε κάδρο, εμείς κοιτάζουμε το νησί μας και τρελαινόμαστε.. Αυτή την μεγάλη αγάπη για το νησί μας, μόνο οι Κεφαλονίτες την κουβαλάνε όπου είναι όλη μέρα κι όλη νύχτα δε φεύγει λεπτό μέσα από τη καρδιά μας... Χτυπάει η καρδιά μας και κάθε αναπνοή που πέρνουμε, είναι γεμάτη από ωραίες στιγμές που μας διατηρούν κάθε φορά τον ερχομό πάλι και πάλι πίσω στη πατρίδα!

Στραματία Βιτσεντζάτου