Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 18:36

Το σπεκτάκολο στη Λειβαθώ, η νήσος Δίας - Κεφαλονίτικες κουβέντες

Κεφαλονίτικες κουβέντες με επεξήγηση

 

Μποτζόρνο τσι Aφεντιές σας

Ετούτο το σπεκτάκολο στη Λειβαθώ η νήσος Δίας είναι ότι μελιώρο για να μολαΐμήσει η τζογούλα σου και να αδειάσει το τσερβέλο σου από ούλα τα ντράβαλα.. Αγνάντι το μπουγάζι και τσι μοσκοβολιές από τσι βιολέτες τση Παναγιάς τση Διώτισσας όπου ούλη η νήσος είναι γιομάτη!


Καλημέρα στις αφεντιές σας

Αυτό το εξαιρετικό θέαμα στη Λειβαθώ το νησί Δίας είναι ότι καλύτερο για να ηρεμήσει η ψυχούλα σου και να αδειάσει το κεφάλι σου από όλες τις φασαρίες .. Αγναντεύοντας το πέλαγος και τις μοσχοβολιές από τις βιολέτες της Παναγίας Διώτισσας που όλο το νησί είναι γεμάτο.

Σταματία Βιτσεντζάτου