Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019 10:07

Παλμοί καρδιάς: Ποιοι είναι οι φυσιολογικοί ανά ηλικία

Οι παλμοί της καρδιάς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες και αφορούν τον αριθμό των σφυγμών ανά λεπτό.

Φυσιολογικοί θεωρούνται οι παλμοί μεταξύ 60-100 ανά λεπτό, ενώ οι άνθρωποι με καλή φυσική κατάσταση τείνουν να έχουν λιγότερους παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας.

Οι φυσιολογικοί παλμοί καρδιάς ανά ηλικία είναι κατά μέσο όρο:

- 70-100 παλμοί το λεπτό για τα παιδιά 6-15 ετών

- 60-100 παλμοί το λεπτό για ενήλικες από 18 ετών και άνω

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία για την Καρδιά: