Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018 12:57

ΝΟΔΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης: Ένας χρόνος από την εκλογή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ

Συµπληρώνεται ένας χρόνος από την εκλογή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Ν∆ µέσα από µια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, στην οποία συµµετείχαν 405.000 συµπολίτες µας. Η εκλογή του κ. Μητσοτάκη αποτελεί ένα σηµείο καµπής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ξαναέδωσε µια πολύ µεγάλη δυναµική στην παράταξη της Ν∆, ενώ παράλληλα φέρνει µια νέα προοπτική και µια σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης στον Ελληνικό λαό.
Στον ένα αυτό χρόνο, η Ν∆ προχώρησε πολλά βήµατα µπροστά:

∆ιασφαλίστηκε η ενότητα της παράταξης και προωθήθηκε η ανανέωση και η αξιολόγηση. Ειδικότερα, στο συνέδριο ανανεώθηκαν σε µεγάλο βαθµό η Πολιτική Επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή και τα περιφερειακά όργανα. Με το Μητρώο Στελεχών εµπλέκονται ενεργά µε την πολιτική, µέσα από µία διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, νέοι άνθρωποι που µέχρι τώρα απείχαν.Στη Γραµµατεία Προγράµµατος έχουν εµπλακεί πάνω από 700 στελέχη µε υψηλού επιπέδου γνώσεις και εξειδίκευση. Στο συνέδριο υιοθετήθηκαν µια σειρά από αλλαγές που εκσυγχρονίζουν το κόµµα.

Μεταξύ άλλων, καθιερώθηκε η θητεία της εκλογής προέδρου, θεσπίστηκε η υποχρέωση του κόµµατος για ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, καθιερώθηκε ασυµβίβαστο κοµµατικών και κυβερνητικών θέσεων, ενισχύθηκε ο ρόλος των µελών στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Η «Συµφωνία Αλήθειας» αποτελεί το πολιτικό, ιδεολογικό και προγραµµατικό πλαίσιο της Ν∆ και περιλαµβάνει τις πρώτες 25 θέσεις του Κόµµατος.

Το περίγραµµα του οικονοµικού προγράµµατος παρουσιάστηκε στη ∆ΕΘ, µε συγκεκριµένες προτάσεις για φοροαπαλλαγές. Παράλληλα, έχουν ήδη κατατεθεί οι προτάσεις της Ν∆ για τη διαχείριση του προσφυγικού–µεταναστευτικού, για τους αγρότες, για το ζήτηµα των κόκκινων δανείων («2ηΕυκαιρία») για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η οποία θα δώσει ανάσα στους οφειλέτες και στο τραπεζικό σύστηµα, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για τη βελτίωση του συστήµατος υιοθεσιών και αναδοχής παιδιών, κλπ.

Σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει για την οικονοµική εξυγίανση, αφού το κόµµα έχει ήδη µειώσει κατά 60% τα λειτουργικά του κόστη, µετακόµισε σε πιο οικονοµικά γραφεία, ενώ το σύνολο σχεδόν της κρατικής επιχορήγησης πηγαίνει για την αποπληρωµή των χρεών της παράταξης. Στην προσπάθεια αυτή κοµβικής σηµασίας θεωρείται η «κάρτα µέλους» της Ν∆ από την οποία εκτιµάται ότι µπορεί να εξασφαλίσει την πιο ενεργή συµµετοχή των µελών του κόµµατος και ένα µεγάλο µέρος των οικονοµικών αναγκών του κόµµατος.

Το κυβερνητικό πρόγραµµα της Ν∆ είναι σχεδόν έτοιµο και έχει ξεκινήσει η σταδιακή και τµηµατική παρουσίασή του, ενώ το επόµενο διάστηµα θα εντατικοποιηθεί η παρουσίασή του. Είναι αξιοσηµείωτο ότι, για πρώτη φορά, κόµµα ολοκληρώνει σχεδόν το σύνολο του προγράµµατος του εντός 10 µηνών, σε ανοιχτή και πλατιά διαβούλευση, ιεραρχεί τις προτεραιότητές του και διατυπώνει συγκεκριµένες θέσεις µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Αναπτύχθηκαν πολλές δράσεις:

α) το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών, µε το οποίο προχωρά η στελεχιακή προετοιµασία του κόµµατος κάνονταςπράξη την ανανέωση και το άνοιγµα στην ευρύτερη κοινωνία µε ανοιχτό και διάφανο τρόπο.

β) «Συµµετέχω» στη Νέα ∆ηµοκρατία, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του διαλόγου της Νέας ∆ηµοκρατίας µε την κοινωνία και της ενεργοποίησης της συµµετοχής όχι µόνο των µελών, αλλά όλων των ενεργών πολιτών. Η εν λόγω δράση προσέλκυσε περίπου 4.500 πρόσωπα, στελέχη της αγοράς κλπ, τα οποία εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή στις οµάδες εργασίας των Γραµµατειών και που είναι στην πλειονότητά τους νέοι άνθρωποι µε επιστηµονικό υπόβαθρο.

γ) «Κανένας στο Περιθώριο» µε επισκέψεις σε πάνω από 400 δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα µε στόχο την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και προσφοράς στηριζόµενοι στον πηγαίο ενθουσιασµό και τον εθελοντισµό εκατοντάδων στελεχών της Ν∆.

δ) «Συµφωνία Αλήθειας µε τους Αγρότες-Κτηνοτρόφους»µε συναντήσεις– ανοικτές συζητήσεις µε τους αγρότες σε όλους σχεδόν τους νοµούς της χώρας.

ε) Ενεργοποίηση όλων των τοµέων κοινοβουλευτικού έργου ώστε να ασκείται αποτελεσµατική αντιπολίτευση και να κατατίθενται συγκεκριµένες προτάσεις. στ) Ενεργοποίηση των Γραµµατειών της Ν∆ και συνεχή επαφή µε την κοινωνία και τα προβλήµατα του τόπου µας αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την επίλυση προβληµάτων και διαµορφώνοντας το κυβερνητικό πρόγραµµα της Ν∆.

ζ) Πολιτική Ακαδηµία Στελεχών µε στόχο την κατάρτιση και τον υψηλό βαθµό εξειδίκευσης που θα πρέπει να κατέχει το έµψυχο δυναµικό του Κόµµατος σε κυρίαρχα ζητήµατα της πολιτικής ατζέντας. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο κύκλοι στην Αθήνα και ένας στο Ηράκλειο και ακολουθούν το επόµενο Σαββατοκύριακο και άλλοι κύκλοι σε όλη την επικράτεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που φέρνει µια εναλλακτική πρόταση στον Ελληνικό λαό. Βάζει τέλος στις πολιτικές της υπερφορολόγησης, στις πολιτικές που έχουν προκαλέσει τη µαζική κατάθλιψη και την Εθνική απογοήτευση στη χώρα µας. Φέρνει µια νέα προοπτική ξαναβάζοντας στην πολιτική την έννοια της αλήθειας ως εµπράγµατη απόδειξη. Έχουµε ένα µεγάλο πλεονέκτηµα: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως µια αξιόπιστη µεταρρυθµιστική δύναµη θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει µε τους εταίρους µε πολύ πιο σοβαρό και αξιόπιστο τρόπο. Ο Πρόεδρος µας έχει έναν λόγο και µια πολιτική φωνή και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Όλα αυτά δεν είναι λόγος εφησυχασµού, αλλά περαιτέρω ευθύνης.

Υπάρχουν πολλά ακόµα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει ένα περιβάλλον αυξηµένης δυσπιστίας και µεγάλης απαισιοδοξίας των πολιτών, που έχει µεγαλώσει από την απογοήτευση από τα ψέµατα της Κυβέρνησης.Η Ν∆ θα συνεχίσει την προσπάθειά της να γίνει ακόµα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, πιο ανανεωµένη, πιο αξιόπιστη για να µπορέσει να βάλει τη χώρα σε ένα σωστό δρόµο και να φέρει ξανά αισιοδοξία στη χώρα.

ΝΟ.∆.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης