Σάββατο, 23 Ιούνιος 2018 17:11

Στεγάζεται το Οδυσσειακό Κέντρο του Δήμου Ιθάκης

Στο σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε χθες και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, προβλέπεται η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα του Ειρηνοδικείου Ιθάκης για τη στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου.

Με την παρούσα ρύθμιση ικανοποιείται το χρόνιο αίτημα του Δήμου Ιθάκης και φορέων του νησιού για την αξιοποίηση του ακινήτου για πολιτιστικούς σκοπούς και την προστασία του από την μακρόχρονη αχρησία.

Αργοστόλι, 28-5-2017

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης