Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2019 23:06

Έκτακτη ενίσχυση 198.000 ευρώ για το Δήμο Ιθάκης