Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2019 09:00

Σήμερα η ενημέρωση από την Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για την αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές της Δ.Ε. Πυλάρου