Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 21:27

Ενημερωτική - ψυχαγωγική εκδήλωση για παιδιά με θέμα "ΣΟΣ . Πλαστικά! Η θάλασσα και τα πλάσματα της κινδυνεύουν"