Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 15:31

Ενημερωτική - ψυχαγωγική εκδήλωση για παιδιά με θέμα "ΣΟΣ . Πλαστικά! Η θάλασσα και τα πλάσματα της κινδυνεύουν"