Κυριακή, 18 Αύγουστος 2019 20:38

Την Παρασκευη 19 Ιουλίου, το παραδοσιακό πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στα "Κυκλώπεια Τείχη", στα Ραζάτα