Κυριακή, 08 Δεκέμβριος 2019 04:37

Την Παρασκευη 19 Ιουλίου, το παραδοσιακό πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στα "Κυκλώπεια Τείχη", στα Ραζάτα