Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 19:19

Την Παρασκευη 19 Ιουλίου, το παραδοσιακό πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στα "Κυκλώπεια Τείχη", στα Ραζάτα