Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 09:13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Λύκειο Ελληνίδων για δασκάλους παραδοσιακών χορών

Το Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Αργοστολίου, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν ως Δάσκαλοι Παραδοσιακών Χορών για τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων, να καταθέσουν στα Γραφεία του Λυκείου, μέχρι την Δευτέρα 16/9/2019 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και όσα τυχόν δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα.

 


Αποστολή αιτήσεων:
1) Γραφεία Λ.Ε.Α., Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή 70, Αργοστόλι, τηλ. 2671023019
2)
Email: lykelarg@gmail.com

Πληροφορίες : 6937346620 κ. Κοσμάτου Χ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευρώπη Μοσχονά            Μαραγκάκη Χριστοθέα Κοσμάτου